Ispiši ovu stranicu

Vijećnici HNS-a u županijskoj Skupštini

Skupština broji 51 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, a to nije postignuto na izborima 21. svibnja 2017. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine povećan je za četiri člana, tako da Skupština broji 55 vijećnika. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.

Predstavnici HNS-a u Skupštini:

Ivica Mandić, predsjednik Kluba vijećnika HNS-a

Goran Đanić, potpredsjednik Skupštine

Vinko Ručević, vijećnik

 

 

Pročitano 3182 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)